Handbalvereniging Mixed-Up 2000

VOG en Gedragsregels

VOG (VERKLARING OMTRENT GEDRAG)

Handbalvereniging Mixed-up 2000 vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het weleens voor dat mensen in de sportwereld ongewenst gedrag vertonen en/of misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er helaas nog steeds meerdere gevallen van (Seksuele) intimidatie in de sport aan het licht.

Één van de maatregelen die een vereniging kan nemen ter preventie van ongewenst gedrag en/of intimidatie is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle stafleden die in aanraking komen met kwetsbare groepen (bijvoorbeeld jeugdleden). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Wij nemen de veiligheid van onze leden serieus en hebben daarom besloten om van elke vrijwilliger, die in aanraking komt met minderjarigen, een VOG te verlangen.

Het aanvragen van een VOG kost geld, maar voor vrijwilligers in de sport die werken met minderjarigen, is de VOG sinds 1 januari 2015 gratis dankzij de subsidiemaatregel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In een informatiefolder kunt u alle belangrijke informatie nalezen omtrent de VOG. Hierin wordt o.a. uitgelegd wat een VOG is en waarom deze belangrijk is.

Wij initiëren het aanvraagproces van een VOG door het eerste gedeelte van het aanvraagformulier in te vullen.

Alle informatie rondom de VOG kunt u nalezen op de website www.nocnsf.nl/vog. Indien u nog vragen heeft omtrent de VOG, kunt u het beste contact opnemen met Loulou Plouvier, secretariaat van Mixed-up2000.

 

GEDRAGSCODE Mixed-up2000


Om onze sport plezierig te laten zijn voor iedereen, spreken wij binnen onze vereniging bepaalde gedragsregels met elkaar af.

Een teamsport doe je niet alleen en daarom moeten we rekening met elkaar houden. Buiten de sporter en zijn directe omgeving (ouders, trainers en begeleiders) bepalen ook tal van andere invloeden en instanties de sfeer waarin sport wordt beoefend, zoals het publiek.  

Helaas kennen we allemaal de slechte voorbeelden van het niet volgen van gedragsregels, zoals spelovertredingen, scheldpartijen, pesten en agressief gedrag. En de gevolgen die dit met zich meebrengt, zoals coaches die weglopen en scheidsrechters die stoppen.

Iedereen die aan sport doet, kent de term Fair playFair play is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Fair play vereist niet alleen dat iedere sporter zelf de (spel)regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren sportief te handelen naar elkaar als team maar ook als supporters en coaches.

Fair Play gaat over sportiviteit en respect in de sport. Sportiviteit draagt bij aan een leuke, plezierige en veilige sportbeoefening. Fair Play komt aan de orde als binnen een sportsituatie met elkaar de 'strijd' wordt aangegaan.

Om te zorgen dat al onze leden aan Fair Play doen, hebben we een aantal gedragsregels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden.

ALGEMEEN

 • Respecteer de regels van het handbal
 • Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport
 • Behandel alle deelnemers binnen het handbal gelijkwaardig
 • Gebruik geen geweld bij het handballen: niet slaan, niet schelden en niet pesten
 • Zorg samen voor een eerlijke sport.

SPORTERS

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn
 • Respecteer al die mensen die ervoor zorgen dat jij kunt handballen, trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.

OUDERS & VERZORGERS

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het plezier van de ouders
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, blijf dus ook positief bij verlies
 • Val een beslissing van de scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en coaches. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken
 • Geef blijk van uw belangstelling, positieve steun van de ouders is heel belangrijk
 • Handbal is een teamsport, stimuleer kinderen zoveel mogelijk deel te nemen aan trainingen en wedstrijden
 • Geef het goede voorbeeld, door op tijd te komen
 • Aanmoedigen langs de lijn is gewenst, tactisch coachwerk echter niet, daar hebben wij coaches voor
 • Handbal betekent in de eerste plaats plezier en dat moeten ze vooral hebben

TRAINER & COACHES

 • Wij leren spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken
 • Wij delen, daar waar het mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid
 • Wij proberen te vermijden dat getalenteerde spelers meer in het veld staan dan minder getalanteerde spelers, die laatste hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op
 • Wij schreeuwen nooit en maken de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen
 • Wij ontwikkelen respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander
 • Wij streven ervoor te zorgen dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren, ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap
 • Wij zien erop toe dat alle toestellen en voorzieningen voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren
 • Wij zorgen ervoor dat er goed toezicht is door gediplomeerde en/of ervaren trainers en officials, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen

SCHEIDSRECHTERS

 • Pas de regels aan, aan het niveau van de spelers
 • Gebruik je gezonde verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrepen
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten
 • Beoordeel opzettelijk en goed getimed “foul play” als onsportief, zodat het respect voor eerlijk spel wordt bevorderd

TOESCHOUWERS

 • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deel neemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini-profsporters
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn
 • Veroordeel elk gebruik van geweld
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en jury
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen